Quỹ tín dụng Phước Hòa: Hiệu quả từ mô hình cho vay trả góp

Cho vay trả góp là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn, giúp người vay có thêm vốn, buôn bán, làm kinh tế hộ gia đình và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống. Hầu hết các khoản vay nhỏ lẻ trong lĩnh vực này có tỷ lệ lợi nhuận thấp, chi phí cao

Bản tin phát thưởng học sinh xuất sắc 2012

Ngày 14/7/2012 Qũy tín dụng Phước Hòa đã tổ chức lễ phát thưởng cho con của Thành viên đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2011-2012.

Additional information