BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỞI & CHO VAY TẠI HỘI SỞ QUỸ TÍN DỤNG PHƯỚC HÒA
 LS tiền gởi
%/ năm
01 tháng
4,3008
02 tháng
4,50
03 tháng
4,80
04 tháng
4,62
05 tháng
4,68
06 tháng
5,40
09 tháng
5,46
12 tháng
6,00
13 tháng
6,60
18 tháng
6,8004
24 tháng
7,0008
0 kỳ hạn
1
 LS cho vay
%/ năm
12 tháng
10,95
24 tháng
11,56
36 tháng
12,17
 
 
BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI TẠI PHÒNG GIAO DỊCH T.T PHƯỚC VĨNH ( Áp dụng từ ngày 19/02/2016)
 LS tiền gởi
%/ năm
1 tháng
4,60
2 tháng
4,80
3 tháng
5,30
4 tháng
5,31
5 tháng
5,32
6 tháng
5,60
9 tháng
5,70
12 tháng
6,50
13 tháng
6,70
0 kỳ hạn
1
Căn cứ khoản 4 điều 12 mục I chương III điều lệ QTD Phước Hòa quy định về thời gian tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên. Được sự chấp thuận của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương. Ngày 17/03/2016, QTD Phước Hòa triệu tập đại hội đại biểu thành viên năm 2015 nhằm tổng kết các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ ...
Vẫn tiềm ẩn rủi ro thanh khoản ngân hàng Đã có cảnh báo, nhưng xu hướng dịch chuyển tiềm ẩn rủi ro vẫn thể hiện... Dù có thể chưa sửa Thông tư 36, nhưng dự kiến Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ giám sát chặt chẽ để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn đối với thanh khoản hệ thống - Ảnh: Quang Phúc. ...

side banner600