Chào mừng quý khách đã ghé thăm website của Quỹ tín dụng Phước Hoà.Chúc quý khách một ngày tốt lành ! www.qtdphuochoa.com.vn

thongbaophatthuong

Thông báo V/v khen thưởng con thành viên năm học 2014-2015
Thông báo V/v khen thưởng con thành viên năm học 2014-2015

 

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

PHƯỚC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 48 /TB- QTDPH             Phước Hòa, ngày 18 tháng 5

Chuyến du lịch của Đại biểu thành viên QTD năm 2015
Chuyến du lịch của Đại biểu thành viên QTD năm 2015

Trong những năm qua, hoạt động của QTD Phước Hòa luôn nhận được sự ủng hộ của các thành viên, đây là động lực để tập thể CBNV QTD cố gắng hoàn thiện nhằm để phục vụ thành viên được tốt hơn. Bên cạnh đó, QTD thường có các hoạt động tri ân thành viên,

Quỹ Tín dụng Phước Hòa: Giúp hội viên làm kinh tế hiệu quả
Quỹ Tín dụng Phước Hòa: Giúp hội viên làm kinh tế hiệu quả

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Quỹ Tín dụng (QTD) Phước Hòa (Bình Dương) còn là cầu nối, chỗ dựa tinh thần đối với các hội viên và người dân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh.

Ngành Ngân hàng đang tích cực tiến hành tái cơ cấu
Ngành Ngân hàng đang tích cực tiến hành tái cơ cấu

Trong những ngày qua, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đang tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhằm đánh giá kết quả năm 2014, định hướng hoạt động và xây dựng kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Additional information